Tavoitteet

Suomen GeoGebra-verkoston tavoitteena on edistää matematiikan oppimista. Se toimii suomalaisten GeoGebran käyttäjien yhteiselimenä. Mukana on sekä peruskouluja että lukioita. Verkosto järjestää GeoGebra-tapaamisia ja -koulutusta sekä osallistuu mielellään muiden toimijoiden tilaisuuksiin ja avustaa niiden järjestämisessä.

Verkoston mielestä GeoGebraan kannattaa panostaa, sillä se on monipuolinen ja ilmainen sekä sen taustalla olevan laajan opettajien ja tutkijoiden yhteisön takia. Tämä yhteisö on tuottanut vertaansa vailla olevan resurssikokoelman matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetukseen. GeoGebralla voit laskea, piirtää kuvia, kuvaajia, tehdä animaatioita sekä taulukoita  ja liittää töihisi digikuvia. GeoGebra sopii sekä opettajan työvälineeksi että opiskelijan oppimisen avuksi, myös kotitehtäviin, sillä ohjelma latautuu automaattisesti verkosta. Erityisen hyvin GeoGebra tukee oppilaan itsenäistä työskentelyä sekä tutkivaa ja kokeilevaa oppimista. Oppijan kannalta erityisen motivoivaa on, että GeoGebra tuo matematiikan oppimiseen nykyteknologian tarjoaman vuorovaikutteisen dynaamisuuden.