Kysymys: Puolipallon piirtäminen

Opettaja voi piirtää puolipallon GeoGebralla esimerkiksi

  1. Usean muuttujan funktion avulla ”h(x,y)=sqrt(1-x^2-y^2)”
  2. Yhden muuttujan funktion avulla ”g(x)=sqrt(1-x^2)”, jonka jälkeen pinta-komennolla saa luotua puolipallon pinnan ”pinta[g,pi]”

Näyttökuva 2017-10-29 kello 13.46.01

Opiskelijan on helpointa esim. MAA3/MAB3-kursseilla piirtää pallo ja tarkastella esim. vain xy-tason yläpuolista osaa pallosta.

Näyttökuva 2017-10-29 kello 13.49.48

Linkki GeoGebra-tiedostoon

Pallon tai sen osia voi myös piirtää Pinta-komennon avulla käyttämällä pallokoordinaatteja. Koko pallo tulee komennolla ”Pinta(2cos(a)*cos(b),2cos(a)*sin(b),2sin(a),a,-π / 2,π / 2,b,0,2π)”. Esimerkissä säde on 2. Jos haluat pallosta vain osan, niin muuta kulmien a ja b rajoja.

Linkki GeoGebra-tiedostoon

-Lauri
-Hannu

Mainokset

Reykjavikin konferenssi 13.-15.10.2017

VIII  Baltian & Pohjois-maiden GeoGebra -verkoston konferenssi järjestetettiin Reykjavikissa 13.- 15.10.2017. Paikalla Suomen GeoGebra-verkostosta olivat Mikko Rahikka, Lauri Hellsten, Hannu Mäkiö ja Camilla Söderback.

Konferenssin ohjelma ja abstraktit löytyvät täältä.

Verkoston jäsenien esitykset alla:
ICT + STEM in Finnish upper secondary school

When you can get the answer from graphics window

Mikko’s sequence and zip 2017 Reykjavik