Lumiukkoprojekti

ezgif-2-6cfc508351

Olen ollut muutaman tunnin peruskoulun 8-luokalla kollegani sijaisena. Hänen pyynnöstään olemme opiskelleet GeoGebra 5:llä “koodaamista”.

Pari tuntia teimme Jono-komennolla kuviota tasoon ja 3D-avaruuteen. Samalla opetin listojen käsittelyä ja näytin myös Zip-komennon toiminnan. Ainakin osa oppilaista sisäisti komentojen toiminnan melko hyvin. Palaan näihin joskus tuonnenpana.

Yksi kaksoistunti käytettiin lumiukon tuottamiseen. Samalla opiskeltiin lumiukon liikuttamista. Esitänpä, miten tuotin oman lumiukkoni.

Loin pisteet A = (0, 0, 2),  B = (0, 0, 5.5) ja C = (0, 0, 8).

Lumipallot saadaan Pallo-komennolla, a = Pallo(A, 2.2), b = Pallo(B, 1.6) ja c = Pallo(C, 1.2).

Koristelin ylimmän pallon pintaa pistetyökalulla, näin sain silmät, nenän ja suun. Yksi silmistä sai nimen D. Käytin sitä hyväksi kun loin kartion pipoksi.

Loin pisteen z- akselille L = (0, 0, z(D)) silmän korkeudelle.

Komento k = Kartio(L, (0, 0, 11), Etäisyys(D, L)) luo kartion, jonka pohjaympyrän keskipiste on L, kärki pisteessä (0, 0, 11) ja pohjaympyrän säde pisteiden D ja L etäisyys.

Lumiukkoprojekti_-_Google_Docs.png

Lumiukon saa liikkeelle vaikkapa seuraavalla tavalla.

Luodaan liuku t kirjoittamalla syöttökenttään t = 5 ja klikkaamalla Algebraikkunassa t:n kohdalla olevaa pallukkaa. Liu’un t asetuksista (hiiren oikealla painikkeella) määritetään liu’un minimiarvoksi 0.01, maksimiarvoksi 1 ja animaatioaskeleeksi 0.01. Lumiukko liikkuu pisteeseen M asti, niinpä luon pisteen M = (5, 5, 0) ja  origon ja M:n väliin liikkuvan pisteen PP. Sen luonnissa käytän Tim Brzezinskin minulle opettamaa venytystä.
PP = Venytys((0, 0, 0), Jos(0 < t < 1, 1 – t, 0), M)

Lumipallon liikkuvat osat luon listaksi nimeltä osat = {a, b, c, D, E, F, G, L, k, …}. Lumipallon osat liikkuvat komennon liike = Siirto(osat, PP)

GeoGebra.png

Jätän lukijalle pohdittavaksi miten sain osat liikkumaan siten, että pystyin muuttamaan osien värejä.

Tiedosto löytyy täältä.

M

Mainokset

Matematiikan käsitteitä eri kielillä

Reykjavikin kokouksen teemana oli maahanmuuttajien matematiikan opiskelun auttaminen. Konferenssissa Göteborgin yliopiston matematiikan didaktiikan dosentti Thomas Lingefjärd kertoi hankkeesta, jossa hän on käännättänyt matematiikan käsitteitä muutamille kielille (arabia, somalikieli, turkki, farsi, kurdi …). Hän on luonut äänettömiä videoita, jotka havainnollistavat kyseisiä käsitteitä. Ideana on, että opettaja näyttää oppilaalle videon ja kertoo käsitteestä. Samalla oppilas näkee käsitteen käännettynä omalle kielelleen.

Area_enheter_-_YouTube

Reykjavikissa päätimme alkaa yhteistyön Thomaksen kanssa ja tuottaa käännöksiä myös suomen kielellä. Tätä kirjoitettaessa on tuotettu noin 20 äänetöntä videota, jossa on mukana suomenkielinen käännös.

Videot on koottu Suomen GeoGebra -verkoston Materiaalit- sivulle
https://geogebrasuomi.wordpress.com/matikan-kasitteita-eri-kielilla/

Jakakaa tietoa videoista opettajille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa.